ایمیل

info@kiashemshaki.com

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۳۰۲۳۱۴

۰۲۱-۸۸۳۰۲۳۱۵

آدرس

تهران، هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس پ ۲۳، واحد ۴