ترجمه مدارک رسمی

ترجمه رسمی بسته به شرایط پرونده و قوانین داخلی کشور مورد نظر به صورت های مختلف انجام میشود که در بعضی موارد ترجمه با مهر مترجم رسمی برای سفارت و یا دانشگاه مربوطه بسنده می کند و در موارد دیگر علاوه بر مهر مترجم رسمی تاییدیه دادگستری همراه با تاییدیه وزارت امور خارجه جهت تایید مدرک الزامی می باشد.

مراحل ترجمه رسمی مدارک، بدین صورت هست که اگر مدارک مورد نظر نیاز به تایید ارگان خواستی را نداشته باشند مترجم رسمی نسبت به ترجمه آن اقدام میکند و ترجمه مدارک با مهر مترجم رسمی آماده شده و در مرحله دوم مدارک توسط بخش امور مترجمان دادگستری تایید می شود و پس از آن مدارک قابل تایید در وزارت امور خارجه میباشد. بنابراین اخذ تاییدیه وزارت امور خارجه قبل از تاییدیه دادگستری ممکن نیست.
برای ترجمه رسمی سایر مدارک مانند شناسنامه،کارت ملی ،مدارک تحصیلی ، سند ازدواج و یا طلاق ،سند مالکیت ،عدم سوء پیشینه ،وکالتنامه ،اساسنامه شرکت ، ترازنامه ،دانشنامه ،متون حقوقی ،متون تخصصی ،گواهینامه ها ،گواهی اشتغال به کار و… ارائه اصل مدارک به همراه اسناد مورد نیاز جهت تاییدات الزامی می باشد.
نکته ۱ : برای ترجمه بعضی از مدارک صادره از بعضی از دانشگاه ها یا ادارات دولتی ،نظامی یا خصوصی تأیید وزارتخانه یا ارگان ناظر برآن اداره جهت تأیید اصالت و یا اجازه ترجمه آن الزامی می باشد.
نکته ۲ : برای ترجمه رسمی هر گونه مدارک اتباع بیگانه ، تأیید سفارت متبوع در ایران و سپس تأیید مهر سفارت توسط وزارت امور خارجه الزامی می باشد.
نکته ۳ : در خصوص ترجمه رسمی بعضی مدارک صادره در خارج از کشور در صورت عدم تأیید سفارت کشور صادر کننده ، تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور صادر کننده و همچنین وزارت امور خارجه به منزله اصالت مدارک صادره می باشد.لازم به ذکر است تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور صادر کننده تابع قوانین خاص سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور می باشد.

مراحل ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی:
۱-اخذ مدارک از دانشگاه شامل دانشنامه، ریزنمره و برگه تسویه‌حساب
۲-اخذ تاییدیه مدارک
۳-ترجمه رسمی مدارک
۴-تایید مدارک توسط نهادهای مربوطه مانند دادگستری و وزارت امور خارجه

مدارک دانشگاهی قبل از ترجمه رسمی نیاز به تایید توسط سازمان یا نهاد مربوطه می باشند. با توجه به نوع مدارک متقاضی باید به سازمان‌ها و نهاد‌های مختلفی جهت تایید مراجعه کند.

مدارک تحصیلی دانشجویانی که فارغ التحصیل رشته های غیر پزشکی هستند، مربوط به وزارت علوم و فناوری و تحقیقات می شوند و باید به همراه دانشنامه، ریز نمره فارسی و برگه لغو تعهد خدمت به وزارت علوم مراجعه کنند.
مدارک تحصیلی دانشجویانی که فارغ التحصیل رشته های پزشکی هستند، مربوط به وزارت بهداشت می باشند، برای تایید مدارک باید به همراه دانشنامه، ریز نمره فارسی و برگه لغو تعهد خدمت به وزارت بهداشت مراجعه کنند.
مدارک تحصیلی دانشجویانی که فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی می باشند برای تایید مدارک باید به همراه دانشنامه، ریز نمره فارسی و برگه لغو تعهد خدمت به دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.