سفر تجاری به چین

مشاوره سفر  تجاری چین

 

از انجاییکه چین کشوری پهناور می‌باشد و مردم چین به زبان انگلیسی تسلط خیلی کمی دارند ،برای یک سفر تجاری پر دستاورد، مشاوره و برنامه ریزی قبل از سفر اهمیت زیادی دارد، ما در کنار شما هستیم و با مشاوره های تخصصی کمک میکنیم تا سفری متفاوت همراه با آرامش و پر از بازده هی را برای خودتان به ارمغان بیاورید.

فرم درخواست مشاوره سفر تجاری

portfolio9